Συναντήσεις στο Σύνταγμα, από το Ίδρυμα Τσάτσου

Δημοκρατία, Ακροδεξιά και Μεταφασισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Episode Summary

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου & Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ξενοφών Κοντιάδης και ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Δημήτρης Χαραλάμπης, συζητούν για τα αίτια ανάδειξης της Ακροδεξιάς και των μεταφασιστικών μορφωμάτων, την κρίση της Δημοκρατίας, αλλά και τις αναγκαίες θεσμικές, συνταγματικές και κοινωνικές αντιστάσεις, με αφορμή το Συνέδριο που συνδιοργανώνουν το ΚΕΣΔ- Ίδρυμα Τσάτσου και η ΕΕΠΕ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.

Episode Notes

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου & Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ξενοφών Κοντιάδης και ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Δημήτρης Χαραλάμπης, συζητούν για τα αίτια ανάδειξης της Ακροδεξιάς και των μεταφασιστικών μορφωμάτων, την κρίση της Δημοκρατίας, αλλά και τις αναγκαίες θεσμικές, συνταγματικές και κοινωνικές αντιστάσεις, με αφορμή το Συνέδριο που συνδιοργανώνουν το ΚΕΣΔ- Ίδρυμα Τσάτσου και η ΕΕΠΕ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.